ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရး” တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စံနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား ေဖၚျပသည့္ ဤအစီရင္ခံစာကို ကုလာတန္သတင္းကြန္ယက္မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ Continue reading

Advertisements

Financial aid to cyclone affected people in Buthidaung Township

Director general Dr. Ko Ko Naing from the ministry for Social Welfare, Relief and Resettlement, Maungdaw District Administrator U Aye Htut and officials from various departments delivered financial aid to the cyclone effected villagers in Buthidaung Township on June 2, according to local elder Kala Meah from Gwa Sone village said.
Continue reading

Police extort money in Buthidaung

A  police officer in Buthidaung extorted money from local Rohingyas by giving accusation that they have link with Rohingya militants who had attacked BGP out-posts including headquarters on  9th October, 2016 in Maungdaw, Zabbar Ali from Buthidaung Town said.
Continue reading

More Bangladeshi fishermen languishing in Burmese jail

More than seventy fishermen have been languishing in Burmese jail since six months, Nurul Islam a fisherman from Teknaf town said.
Continue reading

Three Rohingya youths arrested at Buthidaung

Three Rohingya youths were arrested by Burmese border Guard Police (BGP) in Buthidaung north on March 3, suspecting their involvement in the murder of Maung Gyi Taung village – occurred a month ago, said Delwar from the village.
Continue reading

Man found dead in Buthidaung

A body of a man was found in Mayu river of Buthidaung Township on March (30) morning in floating position, said Kalim from Mee Gyaung Gaung Swe village. Continue reading

Rohingya family reports missing relative in Buthidaung

A Rohingya man vanished last week when he was thought to be traveling between Buthidaung and Maungdaw north, his family says.
Continue reading